• +31-(0)6-50.87.96.62
  • info@zwaag.nu

aanpak

aanpak

Met mijn teams richt ik mij in eerste instantie op een zo hoog mogelijk tempo. Verder leg ik nadruk op ondernemendheid en op een hoge mate van structuur.
Agile werkvormen passen daar uitstekend bij. 
Daarnaast staan in mijn aanpak voor interim management en programma-/project-management opgaven onderstaande kernwaarden centraal.

CUSTOMER CENTRICITY Ik stuur op toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Veel van uw klanten kunnen u niet zomaar vertellen wat zij precies nodig hebben, maar we kunnen wel samen met hen de ‘reis’ die zij afleggen onderzoeken en samen kijken wat daarin verbeterd moet worden. Alleen als alle interne afdelingen en medewerkers samen rond deze reis en de klant gaan staan ontstaan zinvolle verbeteringen voor de eindgebruiker.


MAATWERK Elke situatie is anders. Standaard modellen en aanpakken zien er vaak mooi en doordacht uit, maar de werkelijkheid is meestal veel complexer. Maatwerk is daarom toch vaak nodig. Geen routinewerk, geen standaard modellen, geen invulformats. Wèl best practices


SNELHEID EN WENDBAARHEID Het is van groot belang om zo snel mogelijk je eindgebruikers met een eerste ruwe versie van een (beoogde) verbetering te ‘confronteren’. Maak een simpele schets en bespreek het met hen. Het hoeft verre van ‘af’ te zijn. Door zo snel mogelijk feedback op te halen worden kostbare fouten voorkomen. Bovendien vind je in directe dialoog met eindgebruikers pas uit waar hun echte behoeften liggen.

LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN In verander-opgaven wordt vaak op het beoogde doel van de opgave gestuurd, dus eigenlijk op de korte termijn. Vaak wordt vergeten dat het resultaat toegevoegde waarde moet leveren aan een groter geheel, op een langere termijn. Bijvoorbeeld voor je eindgebruikers. Het doel van je verandering of project zèlf is dus zelden het echte en enige doel! Een leider en het hele team moet daar voortdurend alert op zijn.


AANDACHT Grote veranderingen en innovaties worden niet neergezet door mensen die het ‘er een beetje bij moeten doen’. Dat werkt simpelweg niet. Voor succes is ruimte en aandacht nodig, van hooggemotiveerde personen, die de materie goed overzien en voldoende tijd hebben.


DE WIL OM TE WINNEN
Een gezamenlijke ‘wil om te winnen’ binnen het team is een keiharde randvoorwaarde om ambities waar te kunnen maken